De Walburgers

beweging van betrokken inwoners
voor een duurzamer Zutphen en Warnsveld

De initiatiefnemers

De Walburgers is een initiatief van vier inwoners uit Zutphen en Warnsveld.

Vivian Siebering (Een Natuurlijke Kijk)

Ik ben in januari 2016 in Warnsveld komen wonen, met veel zin om nu eens zelf die ‘actieve burger’ te zijn waar ik in mijn werk als facilitator van het landelijke netwerk van GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) zoveel mooie voorbeelden van voorbij zie komen. Dat lukt al aardig: ik ben aanjager van twee buurtinitiatieven: een natuurlijker speelveldje bij de Adriaan van den Endeschool en het nieuwe parkje dat we gaan ontwikkelen met een aantal buurtgenoten aan de Beukenlaan/Oranjelaan. Ik ben betrokken bij Stadsvoedsel Zutphen als bestuurslid en denk mee met Educatiepunt en Torenfonds. Ik hou van experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken, zoals die tussen inwoners en overheid. In 2016 mocht ik drie maanden als burger op het stadhuis rondlopen, wat een mooie ervaring was voor iedereen die ik daar ontmoette volgens mij. Ik heb daar de zoektocht gezien naar een veel steviger inzet op de duurzame ontwikkeling van Zutphen en vind het erg leuk om daar op deze manier mijn bijdrage aan te leveren. Mijn ervaring als procesbegeleider met groene en duurzame achtergrond komt daarbij goed van pas en het netwerk waar ik landelijk uit kan putten, ongetwijfeld ook.

Willem van Stockum (Calidris environment bv)

Sinds 2000 wonen we in Warnsveld. Komende vanuit het Westen op zoek naar een geschikte plek om de kinderen te laten opgroeien. Zutphen heeft alle voorzieningen voor een ideale woon- en leefomgeving. Na mijn studie Biologie lang werkzaam geweest in de afvalverwerking juist om de kringloop van stoffen mogelijk te maken. In Warnsveld en later in Zutphen in de gemeentelijke politiek actief geweest, waar ik wel de groene liberaal werd genoemd. In 2011 oprichter geweest van wat nu de coöperatie ZutphenEnergie heet. Nu vooral actief als voorzitter van de coöperatie Zonnepark Zutphen. Van meerdere stichtingen en verenigingen voorzitter en dat schept een band met de mensen waarmee je samen leeft. Verder ben ik actief in het onderwijs en ben ik coördinator van de Energy Challenge in Lochem vanuit het Staring College. Het onderwerp dit jaar is om met de bewoners van Laren (G) te bespreken hoe zij van het gas af gaan en wat ze daar voor nodig hebben. Het gaat mij daarbij niet zozeer om hoe het technisch kan, maar om de mensen in de doe-houding te krijgen. Vanuit de Rekenkamer commissie heb ik geleerd om nadruk te leggen op de doelmatigheid van beleid en die focus wil ik graag inbrengen bij de Walburgers.

Piet van Veen (Van Veen Raad en Daad)

Ik ben in 1990 in Zutphen komen wonen. Na mijn studie economie ben ik lang werkzaam geweest in het HBO-onderwijs als docent, stagecoördinator en als contactpersoon namens de opleiding voor de werkvelden volkshuisvesting en thuiszorg. Vanaf 1999 was ik werkzaam in de welzijnssector en in het ontwikkelen, leiden en begeleiden van vele werkprojecten in opdracht van de provincie Overijssel, Enschede en vele andere gemeenten in het oosten en midden van Nederland. Eerst in loondienst en sinds 2010 als zelfstandig professional. Na 2010 ben ik voor het eerst ook actief geworden in de gemeente Zutphen zelf. Ik heb rondom het thema werken in die jaren meerdere mensen en organisaties goed leren kennen, zoals de Zutphense Uitdaging, Cornerstone en Jobhulpmaatje. Momenteel ben ik direct betrokken bij werkprojecten van WerkVaardig onderdeel van 360graden mens, en het Torenfonds. De sociale agenda en dan met name de mogelijkheden die er zijn om mensen verder te helpen en het voor hen mogelijk te maken om zelf in werk en inkomen te voorzien, zie ik als een mooie uitdaging. Ik zet me daarom graag in om de weg naar een duurzaam Zutphen te verbinden met de sociale agenda.

John Verheijden (MOOI Informatiebeheer)

Ik woon vanaf 2003 in Zutphen en heb me sindsdien onafgebroken bezig gehouden met de lokale samenleving. Tien jaar was ik actief in de ouderraad van de Montessorischool. Vanaf 2012 ben ik bezig met lokale duurzaamheid, eerst vanuit Coöperatie Atelier3D en nu bij Educatiepunt Zutphen en ZutphenEnergie. Ook participeer ik in het Torenfonds, lokaal fonds voor Zutphen en Warnsveld. Bij alle ben ik betrokken vanuit de overtuiging, dat we veel meer kunnen bereiken door de handen ineen te slaan. Ik heb me dan ook in Zutphen ontwikkeld tot een verbinder die er in slaagt burgers, ambtenaren, bestuurders, zzp-ers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in concrete projecten bijeen te brengen. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan bij de scouting, in mijn filosofieopleiding en tijdens mijn 30-jarige carrière in de milieubeweging. De Walburgers, waarbij het erom gaat de Zutphense samenleving in de volle breedte in beweging te krijgen voor meer duurzaamheid, past dus bij mij.