De Walburgers

beweging van betrokken inwoners
voor een duurzamer Zutphen en Warnsveld

De Walburgers

De Walburgers is een nieuw Zutphens initiatief, dat de noodzakelijke ontwikkelingen naar een duurzamere samenleving als kans ziet om de leefbaarheid en lokale economie te versterken.

Zutphen staat voor enkele grote economische en maat-schappelijke opgaven mbt de thema's klimaatadaptatie (hoe bereiden we ons voor op de gevolgen van de klimaat-verandering), energietransitie (hoe worden we energie-neutraal) en circulaire economie (hoe maken we van al ons afval nieuwe grondstof). Het betreft drie forse opgaven die vragen om een gezamenlijke aanpak van vele betrokkenen: lokale overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners. Om in de toekomst tot resultaten te komen, is het essentieel dat we nu al verbindingen leggen en uitvoeringskracht organiseren.

                               Meld je idee!

  Heb je zelf een duurzaam idee dat je verder zou
  willen uitwerken met de denkkracht van mede-
  inwoners? Meld het dan aan bij De Walburgers.
  Dan kijken wij of we het een plek kunnen geven
  op een van onze volgende Walburger Café's.
  Datum volgt.

 

 

 

 

De Walburgers stellen zich tot doel deze daadkracht in Zutphen mee te helpen opwekken. De uitdaging is in onze gemeente een brede beweging op gang te brengen, waarin steeds meer inwoners in de doe-houding komen. De transities gaan veel zinvol werk scheppen en naar verwachting een boel nieuwe banen.

De Walburgers zijn eind 2017 gestart met een viertal ontmoetingen van telkens circa 20 inwoners (waaronder een aantal leden van het Zutphense inwonerspanel). In deze sessies is een groot aantal zorgen en wensen ten aanzien van de directe leefomgeving geuit en besproken. Maar ook de kansen om wensen te realiseren, in het bijzonder de kansen die de nieuwe ontwikkelingen voor de lokale economie bieden.

De ontmoetingen hebben een schat aan ideeën opgeleverd. Een aantal daarvan is met de bedenkers in interviews verder uitgediept. Vervolgens hebben we tijdens het eerste Walburger Café met 30 inwoners bekeken welke ideeën het beste voor realisatie door, voor en met inwoners in aanmerking lijken te komen.

De volgende stap is in voorbereiding: ontwerpen, het met elkaar ontwikkelen van de ideeën tot aan het uitvoeringsstadium. Daarnaast werken we aan een nieuw Walburger Café om nog meer realiseerbare ideeën beschikbaar te krijgen en nog meer inwoners in de doe-houding.

De Walburgers is een initiatief van vier burgers uit Zutphen en Warnsveld:
John Verheijden, Piet van Veen, Vivian Siebering en Willem van Stockum

Voor informatie neem contact op met: contact@walburgers.nl.