De Walburgers

beweging van betrokken inwoners
voor een duurzamer Zutphen en Warnsveld

De Walburgers

De Walburgers is een Zutphens initiatief, dat de noodzakelijke ontwikkelingen naar een duurzamere samenleving als kans ziet om de leefbaarheid en lokale economie te versterken.

Zutphen staat voor enkele grote economische en maatschappelijke opgaven mbt de thema's klimaatadaptatie (hoe bereiden we ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering), energietransitie (hoe worden we energieneutraal) en circulaire economie (hoe maken we van al ons afval nieuwe grondstof). Het betreft drie forse opgaven die vragen om een gezamenlijke aanpak van vele betrokkenen: lokale overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners. Om in de toekomst tot resultaten te komen, is het essentieel dat we nu al verbindingen leggen en uitvoeringskracht organiseren.

De Walburgers stellen zich tot doel deze daadkracht in Zutphen mee te helpen opwekken. De uitdaging is in onze gemeente een brede beweging op gang te brengen, waarin steeds meer inwoners in de doe-houding komen. De transities gaan veel zinvol werk scheppen en naar verwachting een boel nieuwe banen.

Wat deden we

De Walburgers zijn eind 2017 gestart met een viertal ontmoetingen van telkens 20 inwoners (waaronder een aantal leden van het Zutphense inwonerspanel). In deze sessies is een groot aantal zorgen en wensen over de directe leefomgeving geuit en besproken. Maar ook de kansen om wensen te realiseren, in het bijzonder die de nieuwe ontwikkelingen voor de lokale economie bieden.

De ontmoetingen hebben een schat aan ideeën opgeleverd. Een aantal daarvan is met de bedenkers in interviews verder uitgediept. Vervolgens hebben we in maart tijdens het eerste Walburger Café met 30 inwoners bekeken welke ideeën het beste voor realisatie dóór, vóór en met inwoners in aanmerking lijken te komen.

De volgende stap is ontwerpen, het met elkaar ontwikkelen van de ideeën tot aan het uitvoerings-stadium. Daarnaast werken we aan een nieuw Walburger Café om nog meer realiseerbare ideeën beschikbaar te krijgen en nog meer inwoners in de doe-houding.

 Voor het eerst vieren we in Zutphen 10/10,
 de nationale Dag van de Duurzaamheid.
 De dag wordt georganiseerd door de Walburgers
 in samenwerking met ZutphenEnergie en de
 gemeente. En met de inwoners in de spotlights.
 Klik hier voor het programma.


Waar staan we

De eerste fase van de Walburgers zit erop. Een boeiend proces! Wij zijn oktober 2018 gestart met de ambitie de duurzame ontwikkeling van Zutphen te versnellen vanuit de energie die hiervoor te vinden is onder inwoners. Wij kennen ons doel: een duurzaam Zutphen, waarin mensen, initiatieven en organisaties goed verbonden zijn en vruchtbaar samenwerken. Onze zoektocht krijgt inmiddels vorm. Zie ook de oogst van de eerste fase.

Samenvattend: er zit veel potentie in onze samenleving! Zutphen kent veel inwoners met een zeer relevant netwerk, veel kennis van zaken en veel ideeën voor mooie initiatieven die Zutphen sneller duurzaam kunnen maken. Ook blijkt dat dit niet zomaar gebeurt. Er is meer nodig dan een enkele ontmoeting om mensen daadwerkelijk met elkaar aan de slag te laten gaan. En om alles wat er speelt, effectief met elkaar te verbinden.

Hoe verder

Wij experimenteren op dit moment met twee initiatieven die tijdens het eerste Walburger Café zijn ontstaan. Lees onder Acties.

Naast het faciliteren van dit soort stadsbrede bewonersinitiatieven willen wij ook graag samen met organisaties en inwoners concreet in de wijk aan de slag. Én we zouden graag een agenda of akkoord opstellen, wederom door inwoners en organisaties gezamenlijk, voor de thema’s: klimaat, energie, voedsel, grondstoffen, biodiversiteit en werk. Dit werken wij op dit moment verder uit. Hierover dus later meer. Heb je er zelf ideeën over: laat het ons weten!


De Walburgers is een initiatief van vier burgers uit Zutphen en Warnsveld:
John Verheijden, Piet van Veen, Vivian Siebering en Willem van Stockum

Voor informatie neem contact op met: contact@walburgers.nl.