De Walburgers

beweging van betrokken inwoners
voor een duurzamer Zutphen en Warnsveld

De Walburgers

De Walburgers is een nieuw Zutphens initiatief, dat de noodzakelijke ontwikkelingen naar een duurzamere samenleving als kans ziet om de leefbaarheid en de lokale economie te versterken.

Zutphen staat voor enkele grote economische en maatschappelijke opgaven voor de thema's klimaatadaptatie (hoe bereiden we ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering), energietransitie (hoe worden we energieneutraal) en circulaire economie (hoe maken we van al ons afval nieuwe grondstof). Het betreft drie forse opgaven die vragen om een gezamenlijke aanpak van vele betrokkenen: lokale overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners. Om in de toekomst tot resultaten te komen, is het essentieel dat we nu al verbindingen leggen en uitvoeringskracht organiseren.

De Walburgers stellen zich tot doel deze daadkracht in Zutphen mee op te wekken. Onze uitdaging is in onze gemeente een brede beweging op gang te brengen, waarin steeds meer inwoners in de doe-houding komen. De transities gaan veel zinvol werk scheppen en naar verwachting een boel nieuwe banen.

De Walburgers starten met het Zutphense inwonerspanel. Hiervan hebben 150 leden aangegeven graag te willen meedenken over een duurzamere lokale samenleving. Maar ook andere inwoners kunnen al meedoen, zie onder Aanmelden. Vanaf november bevragen we al deze mensen in een aantal ontmoetingen over hun zorgen en wensen mbt de drie thema's. En we onderzoeken met hen de kansen om de lokale economie van de nieuwe ontwikkelingen te laten profiteren.

Nu al hebben de ontmoetingen een schat aan ideeën opgeleverd. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 presenteren we een eerste samenvatting. Daarna gaan we samen met steeds meer Walburgers op weg om onze ideeën om te zetten naar concrete resultaten voor Zutphen en Warnsveld.

De Walburgers is een initiatief van vier burgers uit Zutphen en Warnsveld:
John Verheijden, Piet van Veen, Vivian Siebering en Willem van Stockum

Voor informatie neem contact op met: contact@walburgers.nl.